FINALISTA OBRA DE REHABILITACIÓN

FINALISTA OBRA DE REHABILITACIÓN

XIV PREMIO COAG DE ARQUITECTURA


OBRA:

REHABILITACIÓN HOTEL PAZO DE ALTAMIRA. SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)

AÑO:

2011

ARQUITECTOS:

D. Juan Creus Andrade

Dña. Covadonga Carrasco López