FINALISTA EDIFICIOS DE NOVA PLANTA

FINALISTA EDIFICIOS DE NOVA PLANTA

XIV PREMIO COAG DE ARQUITECTURA


OBRA:

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DA MARIÑA LUCENSE (A CORUÑA)

AÑO:

2011

ARQUITECTOS:

D. Francisco Novoa Rodríguez

PROMOTOR:

FCC