CENTRO DE INTERPRETACIÓN DA MARIÑA LUCENSE


SITUACIÓN: Foz. Lugo

SUPERFICIE: 2.250m²

PROMOTORA: FCC

ARQUITECTO: D. Francisco Novoa Rodríguez